Kinderoppas

De kinderoppasdienst geeft ouders met  kinderen de kans om ontspanning te nemen, boodschappen te doen, familiale en andere verplichtingen na te komen, kortom van huis weg te kunnen terwijl de kinderen in goede handen zijn.

Een plaatselijke co÷rdinator bemiddelt vrijwillig en belangeloos tussen ouders die babysit wensen en kandidaat-babysits, zorgvuldig geselecteerd en zo goed mogelijk geschoold. De babysits zijn geen personeelsleden noch aangestelden van de Bond. Zij verrichten hun taak op vrijwillige en autonome basis na aanvaarding door het gezin. Het zijn meestal studerende jongeren, met de beperkingen van dien: tijdens examenperiodes en op schooldagen overdag is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen.

Voor een vlot verloop van de dienst zijn een goede samenwerking en verstandhouding tussen gezin, co÷rdinator en oppas noodzakelijk. De co÷rdinator heeft het recht een prestatie te weigeren aan aanvragers die zich niet aan de afspraken houden.

Raadpleeg uw afdeling om te zien wie u plaatselijke co÷rdinator is.