Informatie bankrekeningen

Mevrouwen, Mijn Heren,

Zoals u wellicht weet zijn de banken bezig met de regularisatie van de bankrekeningen van de afdelingen.
Onze afdelingen kunnen echter niet beschouwd worden als feitelijke vereniging : zij zijn een integraal onderdeel van de centrale vzw Gezinsbond. Daarom zijn de documenten die de banken voorleggen aan onze afdelingen op sommige punten strijdig met onze centrale statuten en huishoudelijk reglement.

Wij hebben hieromtrent op 30.10 een onderhoud gehad met de Belgische Vereniging  van Banken, en wij zijn het volgende overeengekomen :
- er komt een aparte regeling voor onze afdelingen (maar dit moet nog concreet verder uitgewerkt worden)
- voor de regularisatie van de rekeningen wordt uitstel verleend tot eind maart 2004 (ipv eind december 2003)
Ook de banken zullen dit aan hun kantoren laten weten.

Onze afdelingen moeten voorlopig dus geen documenten meer invullen, maar verdere instructies afwachten. Dit zal wellicht gebeuren via het Infoblad en via de website.

Wij zijn momenteel aan het bekijken hoe wij deze informatie zo vlug en efficiŽnt mogelijk kunnen bekend maken aan onze afdelingen.

Langs deze weg willen wij u als gewest alvast op de hoogte brengen, zodat u kunt antwoorden indien u vragen krijgt van afdelingen. Eventueel kan u deze brief zelf doorspelen naar de afdelingen.

Voor verdere toelichting kan u terecht bij Maurice Vervaet, adjunct van de directeur-generaal, tel 02-507 88 54, fax 02-511 90 65 of mail maurice.vervaet@gezinsbond.be, of bij afwezigheid bij Paul Demaerschalk, dienstchef boekhouding, tel 02-507 89 05, fax 02-511 90 65 of mail paul.demaerschalk@gezinsbond.be

 Met dank bij voorbaat en vriendelijke bondsgroeten

Maurice Vervaet
Michel Cappan

Adjunct van de directeur-generaal Financieel Adviseur 
socio-economische sector