Welkom op de website van de Gezinsbond 

 Gewest Tielt
 

Beste bezoeker,

Met deze website willen we graag toegang verlenen aan bestuursleden en leden die op zoek zijn naar informatie over de werking van de Gezinsbondafdelingen binnen het gewest Tielt.
Ook over de werking van het gewest en afdelingsoverschrijdende activiteiten vindt u hier alle nodige info.

Deze website kan ook gebruikt worden als tussenstap naar de nationale website van de Gezinsbond  of naar de website van de plaatselijke afdelingen. Daar krijgt u respectievelijk algemene informatie over de werking van de Gezinsbond en specifieke info over de verschillende afdelingen.

Deze website werd zo functioneel en gebruiksvriendelijk als mogelijk ontwikkeld, zodat die op een weinig tijdrovende manier geraadpleegd kan worden.

Als gewestvoorzitter hecht ik eraan alle bestuursleden van de afdelingen binnen ons gewest oprecht en van harte te danken voor hun vrijwillige en belangeloze inzet.
Meer dan ooit zijn mensen als zij het tegengif voor de hedendaagse plaag van individualisme, onverschilligheid en polarisatie.

Samen met de Gezinsbond nemen al deze gemotiveerde bestuursploegen de verantwoordelijkheid op om het gezin, in al zijn diverse vormen, te ondersteunen en de belangen ervan te verdedigen.
Laat deze website dan ook een weerspiegeling zijn van de inzet, betrokkenheid en solidariteit onder de bestuursleden van alle afdelingen binnen ons gezinsvriendelijk gewest, in het belang van onze gezinnen.

Geert TallieuVoorzitter Gezinsbond Gewest Tielt